ಕಲರವ

Posts Tagged ‘family quotes

ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವ ಇಲ್ಲವೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಿಂತಕರು ನುಡಿದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದು…

…………………..

ಮನುಷ್ಯ ತನಗೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಸಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುವನು. ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು.
-ಜಾರ್ಜ್ ಮೂರ್

ಪಯಣವೇ ನನ್ನ ಮನೆ.
– ಮ್ಯುರಿಯಲ್ ರುಕೇಯ್ಸರ್

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
– ಗಯಟೆ

ನೀವೇ ಇರದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಾದೀತು?
– ವೀಡನ್ ಗ್ರಾಸ್‌ಮಿಥ್

ಅದನ್ನು ಪಂಗಡ ಎನ್ನಿ, ಗುಂಪು ಎನ್ನಿ, ಪರಿಚಯ ಎನ್ನಿ, ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನಿ, ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನಿ, ನೀವು ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು.
– ಜೆಸ್ಸಾಮಿನ್ ವೆಸ್ಟ್

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ.
– ಬಿಲ್ ಕಾಸ್ಬಿ

ಕುಟುಂಬವೆಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಕೊಂಡಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ.
-ವಿಲ್ ಡುರಾಂಟ್

ಕುಟುಂಬ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಜೀವ ಕೇಂದ್ರ.
– ಕೊಲೆಟ್

ಇರಲು ಬಯಸುವ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು, ಹೊರಟು ನಿಂತಿರುವವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದರಷ್ಟೇ ಅಸಭ್ಯ.
– ಹೊಮರ್

ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ.
– ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ, ಅವು ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಳ್ಳಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
-ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ

ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.
– ಎರ್ಮಾ ಬಾಂಬೆಕ್

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿದ  ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
– ಹೆಲೆನ್ ರೌಲಂಡ್

ನಾನು ಕಡೆಯ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಮಯವೇ ನಮಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿತು.
– ಎಮಿಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್

ನಾನು ನನ್ನಿಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
– ವಿಲಿಯಂ ಹಜ್ಲಿಟ್

ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಳ್ನನ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ!
– ರಾಬರ್ಟ್ ಒರ್ಬೆನ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಒಳಿತು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
– ಥಾರ್ನ್‍ಟನ್ ವಿಲ್ಡರ್

…………………..

The best way to keep children home is to make the home atmosphere pleasant-and let the air out of the tires.
–    Dorothy Parker

Home is where the heart is, so your real home’s in your chest.
–    Joss Whedon, Zack Whedon, Maurissa Tancharoen, and Jed Whedon

Home is where one starts from.
– T. S. Eliot

In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future.
– Alex Haley

The family is the nucleus of civilization.
– Ariel and Will Durant

It is not a bad thing that children should occasionally, and politely, put parents in their place.
–  Colette

I have found the best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise them to do it.
– Harry S Truman

A man can’t make a place for himself in the sun if he keeps taking refuge under the family tree.
– Helen Keller

Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family:
Whatever you call it, whoever you are, you need one.
– Jane Howard

Writing is a solitary occupation. Family, friends, and society are the natural enemies of the writer. He must be alone, uninterrupted, and slightly savage if he is to sustain and complete an undertaking.
– Jessamyn West

I love people. I love my family, my children . . . but inside myself is a place where I live all alone and that’s where you renew your springs that never dry up.
– Pearl S. Buck

It is equally offensive to speed a guest who would like to stay and to detain one who is anxious to leave.
–    Homer

A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it.
– George Moore

The most important work you and I will ever do will be within the walls of our own homes.
– Harold B. Lee

There is plenty of peace in any home where the family doesn’t make the mistake of trying to get together.
– Kin Hubbard

The journey is my home.
– Muriel Rukeyser

Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.
– Robert Frost


Blog Stats

  • 69,182 hits
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ‍ಶು ಶನಿ ಭಾನು
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Top Clicks

  • ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ