ಕಲರವ

Posts Tagged ‘ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಯಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದಾ?ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಜನ್ಮದತ್ತವಾದದ್ದಾ ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದಾ? ನಾಯಕನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಎಂಥವು? ಬದುಕು ನಾಯಕನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದಾ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇರಾವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇರದು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪುಟಗಳ quoteಗಳ ತುಂಬಾ ಲೀಡರನ ಹುರುಪೇ ತುಂಬಿದೆ.
-ಸಂ

…………………………

ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ನಾಯಕ. – ಅಲೆಕ್ಝಾಂಡರ್ ಲೆಡ್ರು-ರಾಲಿನ್

ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಮುಂದೇ ನಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆತ ದಾರಿ ತೋರಿದರೂ ಸಾಕು. – ಹೆನ್ರಿ ಮಿಲ್ಲರ್

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಲು, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. -ಜಾನ್ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಆಡಮ್ಸ್

ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. – ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಟನ್

ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕೇವಲ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. -ಪಾಲಿಬಿಯಸ್

ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ೯೯೯ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಗ್ರೌಖೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ಇತರರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅದರಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. – ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ಯಾರಿ

ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತರೆ ತಾನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಲಾರ. – ಅಡ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟೀವನ್‌ಸನ್

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ: ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. – ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬಿ. ಸ್ವೊಪ್

ನನಗೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ದೂರದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬಲಿಷ್ಟರ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ. -ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್

ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪವಿರಲಿ. – ಜಾನ್ ಗಾರ್ಡನರ್

ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬಲ್ಲವನೇ ನಾಯಕ. -ಮೋ.ಕ.ಗಾಂಧಿ

ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ. – ರಾಲ್ಫ್ ನಡರ್

ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. -ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸನ್

ನಾಯಕನಾದವು ಹಲವು ವೇಳೆ ನಿಷ್ಟುರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. – ಅಲನ್ ಅಟ್ರಿ

ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ. -ಕೆನ್ ಬ್ಲಾಚಾರ್ಡ್

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲವನೇ ನಾಯಕ. -ಅನಾಮಿಕ

………………………

The history of the world is but the
biography of great men.
-Thomas Carlyle

Leadership should be born out of the understanding of the needs of those who would be affected by it.
-Marian Anderson

He who has never learned to obey
cannot be a good commander.
-Aristotle

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy.
-Martin Luther King, Jr.

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.
-Napoleon Bonaparte

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.
-Friedrich Nietzsche

Management is doing things right; leadership is doing the right things.
-Peter F. Drucker

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.
-Dwight Eisenhower

A sense of humor is part of the art of leadership, of getting along with people, of getting things done. –Dwight D. Eisenhower

Leadership can be thought of as a capacity to define oneself to others in a way that clarifies and expands a vision of the future.
-Edwin H. Friedman

The art of leadership is saying no, not yes. It is very easy to say yes.
– Tony Blair

The only safe ship in a storm is leadership.
– Faye Wattleton

A leader must have the courage to act against an expert’s advice.
-James Callaghan

Time is neutral and does not change things. With courage and initiative, leaders change things.
– Jesse Jackson

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.
– Rosalynn Carter

Leaders aren’t born they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.
– Vince Lombardi

The manager asks how and when; the leader asks what and why.
– Warren Bennis

…………………………


Blog Stats

  • 69,182 hits
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021
ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ‍ಶು ಶನಿ ಭಾನು
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Top Clicks

  • ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ