ಕಲರವ

Archive for the ‘ಸಂಗ್ರಹ’ Category

ಈ ತಿಂಗಳ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುವ ಇಲ್ಲವೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೃಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಚಿಂತಕರು ನುಡಿದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದು…

…………………..

ಮನುಷ್ಯ ತನಗೇನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಸಿ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುವನು. ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವನು.
-ಜಾರ್ಜ್ ಮೂರ್

ಪಯಣವೇ ನನ್ನ ಮನೆ.
– ಮ್ಯುರಿಯಲ್ ರುಕೇಯ್ಸರ್

ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಆಗ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
– ಗಯಟೆ

ನೀವೇ ಇರದಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹೇಗಾದೀತು?
– ವೀಡನ್ ಗ್ರಾಸ್‌ಮಿಥ್

ಅದನ್ನು ಪಂಗಡ ಎನ್ನಿ, ಗುಂಪು ಎನ್ನಿ, ಪರಿಚಯ ಎನ್ನಿ, ಸಂಬಂಧ ಎನ್ನಿ, ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನಿ, ನೀವು ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಕು.
– ಜೆಸ್ಸಾಮಿನ್ ವೆಸ್ಟ್

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಜೀವಿಗಳೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ.
– ಬಿಲ್ ಕಾಸ್ಬಿ

ಕುಟುಂಬವೆಂಬುದು ಇತಿಹಾಸದ ಕೊಂಡಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ.
-ವಿಲ್ ಡುರಾಂಟ್

ಕುಟುಂಬ ನಾಗರೀಕತೆಯ ಜೀವ ಕೇಂದ್ರ.
– ಕೊಲೆಟ್

ಇರಲು ಬಯಸುವ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವುದು, ಹೊರಟು ನಿಂತಿರುವವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಲ್ಲು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದರಷ್ಟೇ ಅಸಭ್ಯ.
– ಹೊಮರ್

ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ.
– ಹೆಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲರ್

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ, ಅವು ಮನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಳ್ಳಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
-ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾ

ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ.
– ಎರ್ಮಾ ಬಾಂಬೆಕ್

ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿದ  ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
– ಹೆಲೆನ್ ರೌಲಂಡ್

ನಾನು ಕಡೆಯ ಸಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಸಮಯವೇ ನಮಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಕಂಡಿತು.
– ಎಮಿಲಿ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್

ನಾನು ನನ್ನಿಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸುತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕುವ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
– ವಿಲಿಯಂ ಹಜ್ಲಿಟ್

ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಾ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಳ್ನನ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ!
– ರಾಬರ್ಟ್ ಒರ್ಬೆನ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ಒಳಿತು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
– ಥಾರ್ನ್‍ಟನ್ ವಿಲ್ಡರ್

…………………..

The best way to keep children home is to make the home atmosphere pleasant-and let the air out of the tires.
–    Dorothy Parker

Home is where the heart is, so your real home’s in your chest.
–    Joss Whedon, Zack Whedon, Maurissa Tancharoen, and Jed Whedon

Home is where one starts from.
– T. S. Eliot

In every conceivable manner, the family is link to our past, bridge to our future.
– Alex Haley

The family is the nucleus of civilization.
– Ariel and Will Durant

It is not a bad thing that children should occasionally, and politely, put parents in their place.
–  Colette

I have found the best way to give advice to your children is to find out what they want and then advise them to do it.
– Harry S Truman

A man can’t make a place for himself in the sun if he keeps taking refuge under the family tree.
– Helen Keller

Call it a clan, call it a network, call it a tribe, call it a family:
Whatever you call it, whoever you are, you need one.
– Jane Howard

Writing is a solitary occupation. Family, friends, and society are the natural enemies of the writer. He must be alone, uninterrupted, and slightly savage if he is to sustain and complete an undertaking.
– Jessamyn West

I love people. I love my family, my children . . . but inside myself is a place where I live all alone and that’s where you renew your springs that never dry up.
– Pearl S. Buck

It is equally offensive to speed a guest who would like to stay and to detain one who is anxious to leave.
–    Homer

A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it.
– George Moore

The most important work you and I will ever do will be within the walls of our own homes.
– Harold B. Lee

There is plenty of peace in any home where the family doesn’t make the mistake of trying to get together.
– Kin Hubbard

The journey is my home.
– Muriel Rukeyser

Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in.
– Robert Frost

ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಹಾಗೆಂದರೆ?

ಇರುವ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನೂರಾರು ದೇಶಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ಕೊರೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಭೂಪ್ರದೇಶವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಟಿಸುತ್ತಾ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಗುಣವನ್ನು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅನ್ನಬೇಕಾ? ದೇಶಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಯಾ ಇಲ್ಲಾ ಸಂಕುಚಿತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾ? ದೇಶಪ್ರೇಮವೆಂದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳೆಡೆಗಿನ ದ್ವೇಷವಾ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕಾಲ ಮತ್ತೊಂದಿರದು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಇದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೊಟೇಶನ್ನುಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನವರು ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿವೆ.

-ಸಂ

……………………………………………………………………..

ದೇಶದ ಬಗೆಗಿನ ಒಬ್ಬನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಆದರೆ ಅದು ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುವುದೇಕೆ? -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ಕಸಲ್ಸ್

ದೇಶವೆಂಬುದು ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶವಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು, ನದಿ ತೊರೆಗಳಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತತ್ವ. ದೇಶಪ್ರೇಮವೆಂಬುದು ಆ ತತ್ವದೆಡೆಗಿನ ನಿಷ್ಠೆ. – ಜಾರ್ಜ್ ವಿಲಿಯಂ ಕರ್ಟಿಸ್


ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗ್ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ನನ್ನ ದೇಶ ಹಾಗೂ ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜೆ. -ಯುಗೆನ್.ವಿ.ಡೆಬ್ಸ್

ದೇಶಭಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಧರ್ಮವಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮೊಟ್ಟೆ. – ಗಯ್ ಡೇ ಮೌಪಸಂಟ್

ನನಗೂ ಆತನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ರಾಜರು ಮಾಡಿದ ಜಗಳಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯ ಆ ಬದಿಯವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಇದ್ದೀತೆ? – ಬ್ಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್

ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಇಲ್ಲವೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ. – ಬರ್ಟ್ರಾಂಡ್ ರಸ್ಸೆಲ್

ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬುವುದೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ. -ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗೆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕೆಲಕಾಲ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು. -ವಿಲಿಯಂ ಶೆನ್‌ಸ್ಟೋನ್

ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇಶಭಕ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿದ ಮನುಕುಲವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ದುರಂತ. -ವಾಲ್ಟೇರ್‍

ದೇಶಭಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದಲ್ಲ. – ಥಿಯೋಡರ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್

ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ದೇಶಭಕ್ತಿ. ನಾನು ದೇಶಭಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳ್ಳವ. – ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

ದೇಶಭಕ್ತಿ ನರಕದ ಧರ್ಮ. – ಜೇಮ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕ್ಯಾಬೆಲ್

ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ನಿಯಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. – ಬಾಬ್ ಡೈಲನ್

ಒಂದು ನಾಯಿ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಬೊಗಳಿದರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ. ಅಪರಿಚಿತನೆಡೆಗೆ ಬೊಗಳಿದರೆ ಅದು ದೇಶಭಕ್ತಿ. – ಡೇವಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋರ್ಡನ್

ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿದವುಗಳಿಗಿಂತ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವವು- ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಗಳು. – ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇಶಭಕ್ತಿ. – ಹೋವಾರ್ಡ್ ಝಿನ್

ದೇಶಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಮನೆಯಿಂದ. – ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್


image008.jpg

I love America more than any other country in this world, and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually. – James A. Baldwin

It is not easy to see how the more extreme forms of nationalism can long survive when men have seen the Earth in its true perspective as a single small globe against the stars. – Arthur C. Clarke

I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the world. -Diogenes

Heroism on command, senseless violence, and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism – how passionately I hate them! – Albert Einstein

I only regret that I have but one life to lose for my country. – Nathan Hale

A nation is a society united by a delusion about its ancestry and by common hatred of its neighbours. – William Ralph Inge

To me, it seems a dreadful indignity to have a soul controlled by geography. -George Santayana

You’ll never have a quiet world till you knock the patriotism out of the human race. – George Bernard Shaw

Patriotism is not short, frenzied outbursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime.
Adlai E. Stevenson

In the United States, doing good has come to be, like patriotism, a favorite device of persons with something to sell. -H.L.Mencken

Patriotism is a pernicious, psychopathic form of idiocy. – George Bernard Shaw

Our heroes are those… who… act above and beyond the call of duty and in so doing give definition to patriotism and elevate all of us…. America is the land of the free because we are the home of the brave. -David Mahoney

Patriotism varies, from a noble devotion to a moral lunacy. – W.R. Inge

The highest patriotism is not a blind acceptance of official policy, but a love of one’s country deep enough to call her to a higher plain. – George McGovern

Patriotism is often an arbitrary veneration of real estate above principles. – George Jean Nathan

For a writer only one form of patriotism exists: his attitude toward language. – Joseph Brodsky

Patriotism is the last refuge of the scoundrel. – Samuel Johnson

ಹಣೆ ಬರಹ

ಜಪಾನಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಬಹುತೇಕ ನಾಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೈನಿಕರು ದಣಿದಿದ್ದರೂ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಭರವಸೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೈನಿಕರು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪುನಃ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದೆಂದು ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ.
ಸೈನ್ಯವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ತನ್ನ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯು ಕಿಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದು, “ಸೈನಿಕರೇ, ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನಾನೀಗ ಚಿಮ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಮುಂಭಾಗ ಕಂಡರೆ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂಭಾಗ ಕಂಡರೆ ನಾವು ಸೋಲುತ್ತೇವೆ.” ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದನು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಣ್ಯ, ಮುಂಭಾಗ ಕಾಣುವಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾದಿದರು. ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.

“ವಿಧಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.

“ನಿಜವಾಗಿಯೂ”, ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದನು. ಅದರ ಎರಡೂ ಮುಖಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದವು!

Hotei.jpg

ಲೋಟ ಒಡೆದಿತ್ತು

ಇಕ್ಯು ಎಂಬ ಜೆನ್ ಗುರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಹಾ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚಹಾ ಲೋಟವಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವನು ಆ ಲೋಟವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸಿ ಒಡೆದುಬಿಟ್ಟನು! ಗುರುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕೇಳಿದನು, “ಗುರುಗಳೇ, ಜನರೇಕೆ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ?” ಗುರು ಹೇಳಿದನು, “ಅದು ಸಹಜ ಮಗೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಯಲೇ ಬೇಕು.”
ಇಕ್ಯು ಲೋಟದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದನು, “ಗುರುಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಯುವ ಕಾಲ ಬಂದಿತ್ತು!”

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಯಕನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದಾ?ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಜನ್ಮದತ್ತವಾದದ್ದಾ ಅಥವಾ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದದ್ದಾ? ನಾಯಕನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು ಎಂಥವು? ಬದುಕು ನಾಯಕನನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದಾ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೆಳಕು ಕಂಡಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇರಾವ ಪುಸ್ತಕವೂ ಇರದು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪುಟಗಳ quoteಗಳ ತುಂಬಾ ಲೀಡರನ ಹುರುಪೇ ತುಂಬಿದೆ.
-ಸಂ

…………………………

ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವರ ನಾಯಕ. – ಅಲೆಕ್ಝಾಂಡರ್ ಲೆಡ್ರು-ರಾಲಿನ್

ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ ಮುಂದೇ ನಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆತ ದಾರಿ ತೋರಿದರೂ ಸಾಕು. – ಹೆನ್ರಿ ಮಿಲ್ಲರ್

ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಲು, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. -ಜಾನ್ ಕ್ವಿನ್ಸಿ ಆಡಮ್ಸ್

ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. – ಜಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಟನ್

ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕೇವಲ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಗೆಲುವು ಯಾವಾಗ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. -ಪಾಲಿಬಿಯಸ್

ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ೯೯೯ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. -ಗ್ರೌಖೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್

ಇತರರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅದರಿಂದ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. – ಜೇಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ಯಾರಿ

ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತರೆ ತಾನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವವನು ಒಳ್ಳೆಯ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಲಾರ. – ಅಡ್ಲಾಯ್ ಸ್ಟೀವನ್‌ಸನ್

ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೋಲಿಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ: ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. – ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಬಿ. ಸ್ವೊಪ್

ನನಗೆ ಇತರರಿಗಿಂತ ದೂರದ್ದನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬಲಿಷ್ಟರ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ. -ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್

ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪವಿರಲಿ. – ಜಾನ್ ಗಾರ್ಡನರ್

ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಳ್ಬಲ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬಲ್ಲವನೇ ನಾಯಕ. -ಮೋ.ಕ.ಗಾಂಧಿ

ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಲ್ಲ. – ರಾಲ್ಫ್ ನಡರ್

ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಲವಲವಿಕೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. -ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸನ್

ನಾಯಕನಾದವು ಹಲವು ವೇಳೆ ನಿಷ್ಟುರನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. – ಅಲನ್ ಅಟ್ರಿ

ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ. -ಕೆನ್ ಬ್ಲಾಚಾರ್ಡ್

ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲ್ಲವನೇ ನಾಯಕ. -ಅನಾಮಿಕ

………………………

The history of the world is but the
biography of great men.
-Thomas Carlyle

Leadership should be born out of the understanding of the needs of those who would be affected by it.
-Marian Anderson

He who has never learned to obey
cannot be a good commander.
-Aristotle

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort, but where he stands at times of challenge and controversy.
-Martin Luther King, Jr.

When I give a minister an order, I leave it to him to find the means to carry it out.
-Napoleon Bonaparte

To do great things is difficult; but to command great things is more difficult.
-Friedrich Nietzsche

Management is doing things right; leadership is doing the right things.
-Peter F. Drucker

Leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it.
-Dwight Eisenhower

A sense of humor is part of the art of leadership, of getting along with people, of getting things done. –Dwight D. Eisenhower

Leadership can be thought of as a capacity to define oneself to others in a way that clarifies and expands a vision of the future.
-Edwin H. Friedman

The art of leadership is saying no, not yes. It is very easy to say yes.
– Tony Blair

The only safe ship in a storm is leadership.
– Faye Wattleton

A leader must have the courage to act against an expert’s advice.
-James Callaghan

Time is neutral and does not change things. With courage and initiative, leaders change things.
– Jesse Jackson

A leader takes people where they want to go. A great leader takes people where they don’t necessarily want to go, but ought to be.
– Rosalynn Carter

Leaders aren’t born they are made. And they are made just like anything else, through hard work. And that’s the price we’ll have to pay to achieve that goal, or any goal.
– Vince Lombardi

The manager asks how and when; the leader asks what and why.
– Warren Bennis

…………………………

ಗೆಳೆತನ ವೈನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ; ಕಾಲ ಕಳೆದಷ್ಟೂ ರುಚಿಗಟ್ಟುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ನಾವು ಬಯಸಲಿ ಬಿಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ನಾವು ಗೆಳೆತನದ ನವಿರಾದ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಹಬ್ಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.ನಾವು ಎತ್ತರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಷ್ಟೂ, ವಿಶಾಲವಾದಷ್ಟೂ ನಮ್ಮನ್ನಪ್ಪುವ ಬಳ್ಳಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇಂತಹ ಅಪ್ಪಟ ಮಧುರ ಅನುಭೂತಿಯಾದ ಗೆಳೆತನವೆನ್ನು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು, ಪದಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಮೂರ್ತ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಕೊಡಲು ಹಲವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಭ್ರಮೆಗಳ, ಸೋಲಿನ ಶರಣಾಗತಿಯ ಝಲಕ್ಕುಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಪುಟದ ತಳದಲ್ಲಿ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಾಗಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಿವೆ. ಓದುವ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮದು.

– ‘ಡ್ರೈವರ್’

……………………………………………………………………………

ಎರಡು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವ ಒಂದೇ ಜೀವವೆಂದರೆ ಅದು ಸ್ನೇಹ.
-ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್

ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆಯ ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಡ್ಡಹಾದಿ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ.
– ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ .ಎಚ್.ಗ್ಲಾಸೋವ್

ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವವನೇ ಗೆಳೆಯ.
– ಎಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಬ್ಬಾರ್ಡ್

ಭಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಬಹುದಾದವರನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
– ಶಿರ್ಲಿ ಮೆಕ್ಲೈನ್

ತೀರಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೆಳೆಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಗೆಳೆತನಕ್ಕಲ್ಲ.
– ಮಿಗ್ನನ್ ಮೆಕ್ ಲಾಫಿಂಗ್

ನಾನು ಬದಲಾದಾಗ ಬದಲಾಗುವ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಲೆಬಾಗುವ ಗೆಳೆಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನ್ನ ನೆರಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
– ಪ್ಲುಟಾರ್ಚ್

ನಿಮ್ಮ ಶತೃವನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
– ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹದ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ.
– ರಾಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಡೋ ಎಮರ್ಸನ್

ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಿರಬಾರದು.
– ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಗೆಳೆಯರನ್ನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಪಡೆಯಲಾರಿರಿ.
– ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟರ್

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆತನ ಬದುಕಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ವಿಲಿಯಂ ಪೆನ್

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೌನ.
– ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲುಥರ್ ಕಿಂಗ್

ಸ್ನೇಹಿತರು: ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ.
– ಹುಗ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಲ್

ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
– ಎಲಿಯನೊರ್ ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟ್

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.
-ಅನಾಮಿಕ

ಸ್ನೇಹ ಮುರಿಯಿತು ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.
– ಅನಾಮಿಕ

ಗೆಳಯನಿರುವ ಯಾವನೂ ಅನುಪಯುಕ್ತನಲ್ಲ.
– ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟೀವನ್‌ಸನ್

……………………………………………………………………………

Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow ripening fruit.
-Aristotle

I value the friend who for me finds time on his calendar, but I cherish the friend who for me does not consult his calendar.
-Robert Brault

The only way to have a friend is to be one.
-Ralph Waldo Emerson

Without wearing any mask we are conscious of, we have a special face for each friend.
– Oliver Wendell Holmes

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art… It has no survival value; rather it is one of those things that give value to survival.
– C. S. Lewis

I always felt that the great high privilege, relief and comfort of friendship was that one had to explain nothing.
– Katherine Mansfield

If it’s very painful for you to criticize your friends – you’re safe in doing it. But if you take the slightest pleasure in it, that’s the time to hold your tongue.
– Alice Duer Miller

True friends stab you in the front.
– Oscar Wilde

The most I can do for my friend is simply be his friend.
– Henry David Thoreau

“The best mirror is an old friend.”
-George Herbert

Friendship is essentially a partnership.”
– Aristotle (4th century B.C.)

Grief can take care of itself, but to get the full value of a joy you must have somebody to divide it with.
– Mark Twain

I have lost friends, some by death, others through sheer inability to cross the street.
– Virginia Woolf

A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success!– Doug Larson

“Good friends are like stars…. You don’t always see them, but you know they are always there”

“True friendship is like sound health; the value of it is seldom known until it is lost.”

Charles Caleb Colton quotes

“Friendship is when silence between two people is comfortable.”

………………………………………………………………………….

1714 ರಿಂದ 1727ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಆಳಿದ ದೊರೆ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್‍ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡಲು, ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!

……….

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಹಾಡು ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಹಾಡುವ ‘ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಥ್ ಡೇ..ಟು ಯು…’ ಹಾಡು. ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದವರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಕೆಂಟುಕಿ ಪ್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಿಲ್ಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಟಿ ಹಿಲ್ . ೧೮೯೩ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರತಂದ ‘ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಯು’ ಆಲ್ಬಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯೂ ಸೇರಿತ್ತು.

……….

ಜಾನ್ ಕೆನಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಜ್ಯಾಕಲಿನ್‍ಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನೆಲ್ಲಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು:
“Jackie I wish you were here.” (ಜಾಕಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ)

………

ಚಂಬಲ್ ಕಣಿವೆ ರಾಣಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಕುಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದವರು ಪೂಲನ್ ದೇವಿ. ಆಕೆ ಡಕಾಯಿತಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟಾಟಾ ಸುಮೋದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಮೊಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರನೊಬ್ಬ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಗನ್ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಪರ್ಸ್ ಕದ್ದು ಮುವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ!

………

No amount of advance planning will ever replace dumb luck.

Smoking is a dying art.

……..

ಆ…ಆ… ಆಕ್ಷೀ!

ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದಾಗ ‘ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಲವೆಡೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸೀನಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಂದು ಮಿಲಿ(ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ) ಸೆಕೆಂಡಿನಷ್ಟು ಕಾಲ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ!

ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಸೀನುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಗೂಡು ಜಖಂಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೀನನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳ ಹರಿದು ನೀವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗಬಹುದು!

ಸೀನುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ ಹೊರಬಂದುಬಿಡಬಹುದು!

School: A place where Papa pays and Son plays.
Life Insurance: A contract that keeps you poor all your life so that you can die Rich.
Nurse: A person who wakes u up to give you sleeping pills.
Marriage: It’s an agreement in which a man loses his bachelor degree and a woman gains her masters.
Divorce: Future tense of Marriage.
Tears: The hydraulic force by which masculine willpower is defeated by feminine waterpower.
Lecture: An art of transferring information from the notes of the Lecturer to the notes of the students without passing through “the minds of either”
Conference: The confusion of one man multiplied by the number present.
Compromise: The art of dividing a cake in such a way that everybody believes he got the biggest piece.
Dictionary : A place where success comes before work.
Conference Room : A place where everybody talks, nobody listens and everybody disagrees later on.
Father: A banker provided by nature.
Criminal: A guy no different from the rest….except that he got caught.
Boss: Someone who is early when you are late and late when you are early.
Politician : One who shakes your hand before elections and your Confidence after.
Doctor : A person who kills your ills by pills, and kills you by bills.
Classic: Books, which people praise, but do not read.
Smile: A curve that can set a lot of things straight.
Office: A place where you can relax after your strenuous home life.
Yawn: The only time some married men ever get to open their mouth.
Etc.: A sign to make others believe that you know more than you actually do.
Committee : Individuals who can do nothing individually and sit to decide that nothing can be done together.
Experience: The name men give to their mistakes.
Atom Bomb: An invention to end all inventions.
Philosopher: A fool who torments himself during life, to be spoken of when dead

ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳು: ,

ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು?

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇನೊ! ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದೊಂದು ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಮಾಯೆಯಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಭಾವಜೀವಿಗಳು, ಕಲಾವಿದರು ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ quoteಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಘಮ! -ಸಂ


ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾಳಗ, ಒಂದು ಯುದ್ಧ, ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥ.
-ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಲ್ಡ್‌ವಿನ್

ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಲು ಏನೂ ವಿಷಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೂ ಪ್ರೀತಿಯೇ.
– ಡೇವಿಡ್ ಬ್ರೈನ್

l4.jpgಪ್ರೀತಿಸುವ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆರಂಭಬಿಂದು.
– ಥಾಮಸ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್

ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಅರಿಯುವುದು.
– ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟರ್‌ಸನ್

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದು ಎಂದೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲು.
– ವಿಲಿಯಂ ಕಾಂಗ್ರೇವ್

ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹುಟ್ಟಿರುವುದೇ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಅಂತ್ಯ ಕೂಡ.
– ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸ್ರೇಲಿ

ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ.
-ಜಾನ್ ಡ್ರೈಡನ್

ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ.
– ರಾಲ್ಫ್ ವಾಲ್ಡೋ ಎಮರ್ಸನ್

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ.
– ಯುರಿಪಿಡಿಸ್

ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ, ಕವಿಗಳೂ ಸಹ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
-ಝೆಲ್ಡಾ ಫಿಟ್ಜರ್‌ಗೆರಾಲ್ಡ್

ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದಾಗಿಯೂ ಇಬ್ಬರಾಗಿರುವ ವೈರುಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
– ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್

ಮಾಗದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ.
ಮಾಗಿದ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಕು.
– ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಮ್

ಇಬ್ಬರು ಆಟವಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗೆಲ್ಲ್ಲುವ ಆಟ ಪ್ರೀತಿ.
-ಇವಾ ಗ್ರೆಬರ್

ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಹೂವು, ಹಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮರವಿದ್ದಂತೆ.
– ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಾವನು ತಾನೆ ಬಡವ?
-ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್

ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
– ಅನ್ನೆ-ಸೋಫಿ ಸ್ವೆಶೀನ್

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಅಡಿಪಾಯ, ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಂತೆ- ಅದೇ ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ಬೆಟ್ ಡೇವಿಸ್

……………………………………………………………..

All love shifts and changes. I don’t know if you can be wholeheartedly in love all the time.

-Julie Andrews

Love takes up where knowledge leaves off.

Saint Thomas Aquinas

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.

Aristotle

The Eskimo has fifty-two names for snow because it is important to them; there ought to be as many for love.

Margaret Atwood

What the world really needs is more love and less paper work.

Pearl Bailey

Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.

James A. Baldwin

When love is not madness, it is not love.

Pedro Calderon de la Barca

A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.

Ingrid Bergman

Who so loves believes the impossible.

Elizabeth Barrett Browning

Take away love and our earth is a tomb.

Robert Browning

To enlarge or illustrate this power and effect of love is to set a candle in the sun.

Robert Burton

Love is always bestowed as a gift – freely, willingly and without expectation. We don’t love to be loved; we love to love.

Leo Buscaglia

A baby is born with a need to be loved – and never outgrows it.

Frank A. Clark

Friendship often ends in love; but love in friendship – never.

Charles Caleb Colton

You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are the moments when you have done things in the spirit of love.

Henry Drummond

Gravitation is not responsible for people falling in love.

Albert Einstein

The art of love is largely the art of persistence.

Albert Ellis

You don’t have to go looking for love when it’s where you come from.

Werner Erhard

Loving is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.

Antoine de Saint-Exupery

Love is metaphysical gravity.

R. Buckminster Fuller

Love does not dominate; it cultivates.

Johann Wolfgang von Goethe

Love is a canvas furnished by nature and embroidered by imagination.

Voltaire

First love is only a little foolishness and a lot of curiosity.

George Bernard Shaw

Love is a gross exaggeration of the difference between one person and everybody else.

George Bernard Shaw

Love is only a dirty trick played on us to achieve continuation of the species.

W. Somerset Maugham

………………………………………………………………………………………………..


Technorati : , ,


Blog Stats

  • 71,866 hits
ಮಾರ್ಚ್ 2023
ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ‍ಶು ಶನಿ ಭಾನು
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Top Clicks

  • ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ