ಕಲರವ

ಯುರೇಕಾ, ಇದು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ!

Posted on: ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2008

ತಮ್ಮ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಸುಪ್ರೀತ್.ಕೆ.ಎಸ್

‘ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗುವುದಾ? ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶ್ರಯಸುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಾ? ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಪ್ಪ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಸು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪುಸ್ತಕ, ಬಟ್ಟೆ-ಬರೆ, ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂದರೆ ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೇ ದುಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರ ಆಶ್ರಯವೂ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆಯಾ?

ಊಹುಂ! ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದಾದರೂ ನಾವು ‘ಆಶ್ರಯ’ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಸನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ, ಸಂಪಾದನೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ, ವೃತ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆಗೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಂತಿರುತ್ತೇವೆಯಾ? ಈಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನನಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜ ನನಗೊಂದು ರೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆಯೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿದ್ದೆ, ನನಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿತ್ತು. ಓದಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ಹಣವೇ ನನ್ನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಸಮಾಜ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆಯೇ?

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಲು ಸಹ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಜಾರುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ನೆಲದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಎಡವಿ ಬೀಳದಿರಲು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು, ಹಳ್ಳ ದಿಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ನಂತರವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೀಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹಾಗೆ ಬೀಗುವುದು ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದ, ಸೀಮಿತ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾ?

lahari.png

ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಲು. ‘ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಠಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬುದ್ಧಿವಾದ. ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಏಕೆ ಎಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಸರಣಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಆವಶ್ಯಕ. ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು frequent ಆಗಿ expose ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದು. ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಅವರ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದವರ, ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುವವರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಅದು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೌದ್ಧಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಮಗು ಬೆಳೆದು ಪ್ರೌಢವಾದ ನಂತರ ಆಗುವುದೇನು? ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ದೇಹ ಬೆಳೆದಂತೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನ, ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಊಹುಂ, ಆಗಲೂ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ, ತನ್ನನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯನ್ನು, ತಾನು ಮಣಿಸಲಾಗದ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಅಹಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆತ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯುವಕ ಕಮ್ಯುನಿಸಂ, ನಾಸ್ತಿಕವಾದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ, ಹಿಂದುತ್ವ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇಸಂಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅದು ಅವನ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲವೇ? ಆತ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವಾಗ ತಾನು ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು, ದೇವರೆದುರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ಖತನವಾಗಿ, ತಾಯಿಯ ನಂಬಿಕೆಯ ದಾಸ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಾನೀಗ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಗೊಡ್ಡು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದುಹೋದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದ ನಂತರ ತಾನು ಯುವಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನ ಆ ಫ್ರೊಫೆಸರ್‌ನ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಭಾವಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಆಗ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವವರನ್ನು ಮೂಢರು, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂದದ್ದು ಮೂರ್ಖತನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಿಸಲಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ತನ್ನದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದು ವೃದ್ಧನಾದ ನಂತರ ತಾನು ಆಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ವವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು, ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ದಕ್ಕೀತು? ಇದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಥವೆಲ್ಲಿದೆ?

ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾವು ಇದು ನನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಎನ್ನುವವೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಘಟನೆಗಳು, ಓದುವ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮೆಚ್ಚುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ನಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಸಾಯ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಹಂಕಾರ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮಬ್ಬುಮಬ್ಬಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಹಣವೆಂಬುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಹಣವನ್ನು ಯಾರೂ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ-ನಮ್ಮ ಕಾಲ, ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಆವಶ್ಯಕತೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಣ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಪಾತ್ರೆ, ಹೂಜಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ನೀರಿನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ನೀರು ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ಅದರ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ಹಣ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳೂ ಸಹ ಹಾಗೇನಾ? ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ. ವಿಚಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ್ದೇ ಇಲ್ಲವಾ? ಆತನದೇನಿದ್ದರೂ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರವಾ? ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ, ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲವಾ?

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನವಾ…!


Technorati : ,

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 68,989 hits
ಫೆಬ್ರವರಿ 2008
ಸೋಮ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಗುರು ‍ಶು ಶನಿ ಭಾನು
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Top Clicks

  • ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
%d bloggers like this: